Coaching social i educatiu

[stag_icon icon=”pencil” url=”” size=”50px” new_window=”no”]

Escoles

El dia a dia d’una escola o institut pot arribar a ser estressant quan els conflictes i problemàtiques que van apareixent no es resolen per manca de temps, capacitat o voluntat.

Un procés de coaching sistèmic amb l’equip directiu o bé amb tot el claustre pot ajudar en gran mesura a posar ordre a les relacions entre els professionals, entre els professionals i els alumnes i també amb les famílies.

Enfortir l’equip i rebaixar el seu nivell d’estrés té resultats directes sobre el benestar global de tots els actors implicats al centre educatiu: pares, mares, alumnes, professors, conserges i professionals externs.

 

Famílies:

Coaching de grup per a pares i mares: es tracta d’un programa de coaching on es complementa la formació amb l’intercanvi d’experiències i la posta en pràctica de les eines de coaching que es van adquirint. Es tracten els temes que són d’interés comú entre el grup, respectant la confidencialitat de cadascú i el nivell d’aprofundiment que es vulgui assolir.

Una possibilitat és organitzar aquests grups a través de l’AMPA de la vostra escola.

 

Àmbit social:

La tasca social, tan si es fa atenció directa a persones amb situacions de risc, vulnerabilitat, exclusió, com si es té un equip a càrrec, necessita ser revisada, reflexionada i païda.

Altrament, els professionals de l’àmbit social corren el risc d’implicar-se en excés i d’endur-se “a casa” les problemàtiques amb les quals conviuen en el dia a dia.

Un procés de coaching sistèmic pot ser de gran utilitat per compartir (en equip o individualment amb el coach), inquietuds, casos, situacions mal resoltes que generen malestar. La visió sistèmica ens ajuda a integrar les famílies usuàries, els altres professionals, els serveis amb els que ens coordinem, l’escola, per tal de resoldre cada cas des d’un enfocament global, respectant el lloc i la responsabilitat de cada actor i generant un ambient de confiança amb un mateix i amb l’entorn, facilitant així la cohesió de l’equip.

 


Per a més informació, no dubtis a trucar-nos o escriure’ns

[stag_button url=”http://nuriaballiu.com/contacte/” style=”Grey” size=”medium” type=”normal” target=”_self” icon=”” icon_order=”before”]Contacta amb nosaltres[/stag_button]